Hľadanie rádiosondy SP-VONT

Minulá nedeľa sa niesla v stratosférických výškach. Z letiska Malé Belice pri Partizánskom štartovala stratosférická rádiosonda SP-VONT. Jej vypustenie bolo v réžii Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity, ktorá na jej palubu umiestnila viacero experimentov. Celý let bol organizovaný v rámci spolupráce s Hvezdárňou Valašské Meziříčí a VZLU Praha. Náš rádioklub zabezpečoval vyzdvihnutie sondy v mieste pristátia a jej odovzdanie do rúk majiteľom.

Rádiosondy sa používajú na merania atmosféry. Počas letu merajú tlak, teplotu, vlhkosť, smer a rýchlosť výškového vetra a tieto údaje vysielajú na zem. Rádiosonda je zavesená pod balónom, ktorý je naplnený vodíkom alebo héliom a dosahujú výšku letu až 30 km. Pod balónom však okrem rádiosondy môže byť zavesený aj náklad. Najčastejšie sa jedná o špeciálne meracie zariadenie na zber dát vrámci výskumného projektu. Rádiosonda s označeným SP-VONT niesla so sebou zariadenie na zber častíc prachu z rozpadnutých meteoritov. Vo vysokých výškach sa nachádza množstvo prachu pochádzajúceho z otvoreného vesmíru. Na palube bola aj experimentálna elektronika a špeciálny detektor častíc.

Rádiosonda po vypustení letela smerom na juhovýchod. Predbežné miesto dopadu bolo vypočítané v okolí dedinky Tokaj, neďaleko mesta Miškolc v Maďarsku. Rádiosonda vysielala svoju polohu pomocou modulácie FSK – RTTY, vďaka čomu sme vedeli jej polohu a výšku. Na príjem signálu sme použili anténu 10el. YAGI na pásmo 432 MHz, rádiostanicu YAESU FT857 a na dekódovanie signálu program dl-fldigi. Aj napriek výpadku signálu pred pristátím sa nám sondu podarilo úspešne dohľadať a pomôcť tak doručiť experimenty do laboratória včas.

Bol to pre nás nový zážitok a sme radi, že sme sa na tejto misii mohli podieľať. Na základe tejto aktivity sme sa rozhodli vybudovať autonómnu prijímaciu stanicu pre rádiosondy s automatickým zdieľaním dát na internete. Záverom ešte pár fotografií z vyzdvihnutia rádiosondy.

73 OM3KSI