Archív pre zančku: antény

Budovanie anténneho systému pozemnej sledovacej stanice

Výstavba stožiaru pre pozemnú stanicu na Leteckej fakulte prebiehala v dvoch kolách. V prvom kole sme pripravili samotný stožiar, jeho kotvenie a najmä mechanizmus sklápania. Pre sklápací stožiar sme sa rozhodli najmä preto, že predpokladáme častú výmenu antén. Jedná sa o stožiar pre rádioklub, čo predpokladá väčší počet antén a najmä ich časté obmieňanie. Priestorové možnosti nám neumožňujú stavbu viacerých stožiarov pre viacero anténnych systémov. Táto konfigurácia je výhodnejšia aj v prípade potreby servisu.

Čítať ďalej