Členovia rádioklubu OM3KSI

Chcete sa stať naším členom? Neváhajte a kontaktujte nás.

Peter Hanák

Peter Hanák

OM8WG, predseda klubu a vedúci operátor

Vďaka môjmu otcovi, Vladovi OM3WAG, som sa ako dvanásť ročný chlapec dostal k rádioamatérstvu. Začínal som ako poslucháč OK3-28262, neskôr ako mládežník OL8CTH a následne ako OK3TZR/OM3TZR. Po dlhšej pauze spôsobenej pracovnými povinnosťami som opäť aktívny na rádioamatérskych pásmach ako OM8WG. Aktívne sa zúčastňujem na VKV závodoch v mojom materskom rádioklube OM3KTR z Trnavy. Moje hlavné činnosti sú aktivita na VKV/UKV a spojenia prostredníctvom satelitov.

Dušan Liba

Dušan Liba

OM3WAK, technické zabepečenie

Rádioamatérskej činnosti som sa začal aktívne venovať v roku 1973 v mojej rodnej obci Prakovce na východnom Slovensku. V uvedenom roku som bol jeden zo zakladajúcich členov rádioklubu OK3KXC/OM3KXC. Venoval som sa rádiotechnickej práci a technickému zabezpečeniu rádioklubu ako aj prevádzkovej činnosti na rádioamatérskych pásmach KV a VKV. Postupne som získal platné osvedčenie poslucháča a operátora OK3-26683. V roku 1980 som obdržal povolenie triedy D s pridelenou volacou značkou OK3WAK. V súčastnosti pôsobím pod značkou OM3WAK.

Miroslav Šmelko

Miroslav Šmelko

Budúci rádioamatér, tohto času vo výcviku

K rádioamatérstvu som sa dostal vďaka projektu prvej slovenskej družice skCUBE. Ako člen technického tímu som sa priamo rádiovej komunikácii nevenoval. Avšak v rámci podporných aktivít tohto projektu som, spolu s kolegami, vybudoval záložnú pozemnú sledovaciu stanicu na Leteckej fakulte v Košiciach.

Rudolf Madár

Rudolf Madár

OM8ATS

S vysielačkou som sa prvý krát oboznámil ako 12 ročný chalan u suseda v obývačke. Do roka som ukecal rodičov a tak sme už dvaja v paneláku naťahovali káble a stavali na streche antény. Neodradil nás ani výraz "vytešených" susedov. O 4 roky neskôr a to hlavne vďaka Košickým rádioamatérom a centru voľného času na Orgovánovej ulici sa v roku 1999 zo mňa stal rádioamatér s platnou licenciou a volacím znakom OM8ATS. V roku 2019 mojim vstupom do klubu OM3KSI začínam pociťovať vyššiu úroveň rádioamatérskej činnosti. Najčastejšie ma počuť na pásme krátkych vĺn no nepohrdnem ani VKV aktivitami či satelitnou prevádzkou.

Jaroslav Kessler

Jaroslav Kessler

OM0JKE

Som študent Technickej univerzity v Košiciach, Leteckej fakulty, v študijnom programe Letecké a kozmické inžinierstvo. S rádiomatérskou činnosťou som sa zoznámil len šťastnou náhodou, vďaka študentskému laboratóriu, ktoré sa nachádza v rovnakej budove ako rádioklub. Tu som sa postupne zoznámil s činnosťou rádioklubu, ktorá ma veľmi zaujala. Členstvom v rádioklube môžem tento zaujímavý koníček ďalej rozvíjať.

Maksim Rezenov

Maksim Rezenov

Budúci rádioamatér, tohto času vo výcviku

Moje zoznámenie sa s elektronikou a rádiom začalo v mojich 13-tich rokoch, keď sa mi do rúk dostala kniha "Юный радиолюбитель". Začal som navštevovať rádioklub RZ6HXM v mojom rodnom meste, kde som sa učil nie len rádiovej prevádzke, ale aj konštruovaniu elektronických zariadení. Po presťahovaní sa na Slovensko som študoval odbor rádiokomunikácie na Žilinskej univerzite. V roku 2019 som sa stal členom rádioklubu OM3KSI. V súčasnosti sa venujem konštruovaniu rádiových zariadení a elektroniky pre malé satelity.

Matúš Nemec

Matúš Nemec

OM8ATE

S vysielačkou som sa prvý krát dostal do kontaktu v roku 2018, kedy som začal dobrovoľníčiť na Košickej detskej historickej železnici. V čase mimo práce ale stanička doma zapadala prachom a nemala využitie, tak som sa dostal k rádioamatérom. Začínal som ako poslucháč OM3-0264 a v roku 2022 som získal značku OM8ATE. Mojou hlavnou špecializáciou je vysielanie na KV pásmach ale nepohrdnem ani vyššími pásmami. Mimo vysielania sa venujem tvorbe učebných materiálov pre rádioamatérov, organizovaniu rádioamatérskych kurzov angličtiny a každoročného stretnutia na Bankove pri Košiciach.