Upravené TLE dáta zo dňa 16. februára 2024

TLE dáta pre sledovanie GRBAlpha.

GRBAlpha
1 47959U 21022AD  24047.15279655  .00020066  00000-0  91644-3 0  9999
2 47959  97.4744 306.4507 0014738 199.8246 160.2418 15.20521329158835