Brigáda u Janka, OM3WA

V piatok 28.6.2019 sme sa rozhodli pomôcť nášmu priateľovi, Jankovi OM3WA, so stavbou anténneho stožiaru. Vybrali sme sa na obed z Košíc v zložení Dušan OM3WAK, Milan OM8MM, Marcel OM8DM a ja, Peter OM8WG.

Naložili sme guľáš, ktorý navaril Marcel a po ceste Milan ešte doplnil tekutiny. Keď sme dorazili k Jankovi, čakal nás už Peťo, HA9ACP. O 10 minút neskôr, sme už aj boli nastúpení pri stožiari. Veď nech to máme čím skôr postavené. Pri stavbe sa naplno prejavili skúsenosti chlapcov a stožiar bol čochvíľa postavený. Spokojní z dobre vykonanej práce sme si posadali potom ku stolu a diskutovali až do večera. Poprezerali sme si historické fotky z rádioamatérskych akcií a závodov, prebrali sme rušenie od výťahov, s ktorým má Milan neustále problémy a rozmýšľali sme, ako zorganizovať tématické rádioamatérske stretnutia. Poobedie ubehlo ako voda a ani sme sa nenazdali a museli sme ísť späť do Košíc. Plní ďalších plánov sme sa rozlúčili a živo ďalej diskutovali v aute po ceste do Košíc.