Budovanie anténneho systému pozemnej sledovacej stanice

Výstavba stožiaru pre pozemnú stanicu na Leteckej fakulte prebiehala v dvoch kolách. V prvom kole sme pripravili samotný stožiar, jeho kotvenie a najmä mechanizmus sklápania. Pre sklápací stožiar sme sa rozhodli najmä preto, že predpokladáme častú výmenu antén. Jedná sa o stožiar pre rádioklub, čo predpokladá väčší počet antén a najmä ich časté obmieňanie. Priestorové možnosti nám neumožňujú stavbu viacerých stožiarov pre viacero anténnych systémov. Táto konfigurácia je výhodnejšia aj v prípade potreby servisu.

Celý mechanizmus sklápania spolu s kotvením sme najprv zostavili v dielni a až po jeho skompletovaní bol rozobraný a prenesený na miesto montáže. Tá prebehla dňa 4.8.2017 za krásneho slnečného dňa. V príjemných teplotách vysoko prekračujúcich 30°C sa nám podarilo zostaviť a ukotviť celý stožiar. Práca začala o šiestej ráno a tesne pred poludním sme z „pracoviska“ utiekli. S návrhom a výrobou mechanizmu sklápania nám aktívne pomáhal náš vtedajší kolega doc. Zahradníček, za čo by sme mu chceli aj touto formou opäť oďakovať.

Druhým kolom bola montáž antén na stožiar. Po dvoch mesiacoch „skúšobnej prevádzky“ stožiara s ním košické vetry nepohli a tak sme pristúpili k anténam. Inštalácia prebehla dňa 20.10.2017 a s ich inštaláciou nám pomohol Ing. Stanislav Uličiansky (OM8ST), taktiež vrelá vďaka. Na stožiar sme osadili rotátor, rahno a dvojičku antén pre pásmo 2 m a 70 cm. K anténe pre 70 cm sme pripojili LNA a skontrolovali naladenie oboch antén. Po opätovnom vztýčení stožiaru sme v ďalších dňoch pripíjali obslužné PC, SDR rádiá a všetok potrebný hardvér pre vzdialenú prevádzku stanice. Fotografie z oboch budovateľských akcií si môžete pozrieť v galérii.