Misia GRBAlpha – základné fakty

GRBAlpha je medzinárodná technologická misia, pričom nadväzuje na úspešnú misiu prvého slovenského satelitu skCUBE. Názov misie je skratkou anglických slov Gamma Ray Bursts a Alpha naznačuje, že sa jedná o prvú, testovaciu misiu detektora gamma zábleskov, ktorý vyvíjal a postavil Konkoly Observatory v Maďarsku.

Jedná sa o prekurzor pre plánovanú flotilu nanosatelitov CAMELOT (CubeSats Applied for Measuring and Localising Transients, respektíve CubeSaty aplikované na meranie a lokalizáciu prechodných javov). Misia GRBAlpha vznikla zlúčením vedeckých a rádio-amatérskych aktivít v jednom satelite. Po technickej stránke sa jedná o nanosatelit s rozmermi 10x10x10 cm a hmotnosťou približne 1.1 kg. Na svojej palube nesie všetky základné systémy, teda palubný zdroj, vysielačku, palubný počítač, množstvo senzorov a vedecký experiment.

Srdcom vedeckého detektora je cézium jodidový kryštál s veľkosťou 7,5 × 7,5 × 0,5 cm. Keď ho zasiahne gama fotón, vzniknú v ňom optické fotóny, ktoré sú následne zaznamenané malými kremíkovými detektormi, ktoré budú vo vesmíre použité prvý krát. Hlavným cieľom misie je overiť fungovanie tohto detektora a jeho postupné degradovanie vplyvom nabitých častíc na obežnej dráhe. Na palube sa tiež nachádza detektor nabitých častíc (PSD) od Výzkumního a zkušebního leteckého ústavu (VZLÚ).

Prečítajte si aj:

Partneri projektu

  • Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach – registrácia, vypustenie a prevádzka satelitu, magnetometria
  • Konkolyho observatórium v Budapešti – Je zodpovedné za vedecký náklad misie. Viedlo vývoj a výrobu detektora gama zábleskov, vrátane elektroniky a softvéru a bolo hlavným objednávateľom družice.
  • Ústav Teoretickej Fyziky a Astrofyziky Masarykovej univerzity v Brne – Vedecká koordinácia projektu, podieľa sa na spracovaní a interpretácii meraní družice
  • Univerzita Loránda Eötvösa v Budapešti – štúdia uskutočniteľnosti projektu CAMELOT, simulácie a vývoj analógovej elektroniky, vývoj časti vedeckého softvéru
  • Hirošimská univerzita – významne prispela k vývoju detektora, hlavne k testovaniu konceptu vyčítavania tenkých scintillátorov s veľkou plochou
  • Nagojská univerzita – návrh konceptu mechanickej štruktúry detektora
  • Spacemanic, s.r.o. – subsystémy, technická podpora, software, integrácia, environmentálne testy
  • Výzkumný a zkušební letecký ústav – PSD detektor, software, technická podpora
  • Needronix, s.r.o. – transceivery, sun sensory, integrácia

Špeciálne poďakovanie

Špecialne poďakovanie patrí aj spoločnostiam MSM Group s.r.o., M2M Solution s.r.o. ako aj Ministerstvu Školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Článok je prebratý od nášho partnera z kozmonautika.sk. Ďakujeme autorovi Jakubovi Kapušovi, že nám umožnil jeho zverejnenie.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *